info.al@eipass.com - Tel 00355 (0) 4500520

EIPASS One


Evolucioni i vazhdueshëm teknologjik përfshin çdo fushë: nga Shkolla tek puna. Ai çon gjithmonë e më shpesh tek përmbajtjet shumë specifike dhe synimet për të arritur objektivat arsimore ose profesionale të përcakturara dhe të programuara, kështu është mëse i nevojshëm azhornimi i vazhdueshëm i kompetencave të atyre që duhet të përdorin kompjuterin dhe internetin për të mësuar ose punuar.
EIPASS One lejon të zgjidhni dhe të çertifikoheni në modulin e zgjedhur midis atyre të përcaktuar në programet analitike të të gjitha çertifikimeve EIPASS.

  • EIPASS 7 Moduli
  • EIPASS Teacher
  • EIPASS Progressive

EIPASS One

  • është mjeti më fleksibël dhe më i adaptueshëm për nevojat moderne të punës dhe shkollës.
  • është mënyra më e mirë për t`i afruar studentët në kulturën e çertifikimit të kompetencave të përfituara

  1. Studentët që bëhen pjesë e botës së kompjuterit dhe internetit për herë të parë
  2. Kompanitë që kanë nevojë të tranojnë personelin e tyre mbi tema specifike dhe profesionale
  3. Profesionistët që duan të zhvillojnë dhe çertifikojnë aftësitë informatike kualifikuese dhe të sektorit.

Skills Chart

Selected Module Skills 100%

Aula Didattica 2.0

Mbështetja e trajnimit
Hyr

Shfaq të gjitha çertifikimet

Ritorna su