European Informatics Passport

+355 696016007

    

Kontaktet

Certipass logo

CERTIPASS është një ent certifikues i akredituar në Accredia në skemën PRS nr. 116C dhe lëshon certifikatën informatike EIPASS. Ai gjithashtu ka njohjen MIUR si një organ certifikues i IT (prot. AOODGPER617). Zbaton, mirëmban dhe përmirëson një sistem të menaxhimit të cilësisë, në përputhje me kërkesat e UNI CEI EN ISO / IEC 17024. Është një organ i akredituar në MIUR në bazë të Direktivës 170/2016 për trajnimin e detyrueshëm të personelit arsimor.

Albania Contact

Certipass Digital Skills
VAT L31401008F
Bulevardi Zhan D'Ark
Tiranë Albania
info.al@eipass.com
+355 696016007

Contact

Via Lazio, 1
70029 Santeramo in Colle (BA) Italy
Piazza Mattei, 10
00186 Roma (RM) Italy
contact@eipass.com
+39 06 8635 8950

Follow us

Modeli Menaxhues

Modello di gestione

Prezantimi

CERTIPASS përshkruan dhe rregullon parimet sipas të cilave kryhet aktiviteti i parashikuar, për të parandaluar, në zonat me rrezik, kryerjen e veprave të ndaluara në Dekretin Legjislativ nr. 231 të 2001.

Sistemi i kontrollit të CERTIPASS Srl rishikohet periodikisht duke iu referuar procedurave dhe praktikave të kompanisë që rregullojnë aktivitetet delikate dhe proceset mbështetëse(siç përcaktohet në modelin e Organizimit dhe Menaxhimit).

Veprimtaria e auditimit kryhet në bazë të prioriteteve që mund të rrjedhin nga rreziku i vlerësuar dhe angazhimi i drejtpërdrejtë i përgjegjësve, Administratorit të Vetëm, drejtuesve dhe Organit Mbikëqyrës.