European Informatics Passport

+355 696016007

    

Kontaktet

Logo Certipass

CERTIPASS është një ent certifikues i akredituar në Accredia në skemën PRS nr. 116C dhe lëshon certifikatën informatike EIPASS. Ai gjithashtu ka njohjen MIUR si një organ certifikues i IT (prot. AOODGPER617). Zbaton, mirëmban dhe përmirëson një sistem të menaxhimit të cilësisë, në përputhje me kërkesat e UNI CEI EN ISO / IEC 17024. Është një organ i akredituar në MIUR në bazë të Direktivës 170/2016 për trajnimin e detyrueshëm të personelit arsimor.

Albania Contact

Certipass Digital Skills
VAT L31401008F
Bulevardi Zhan D'Ark
Tiranë Albania
info.al@eipass.com
+355 696016007

Contact

Via Lazio, 1
70029 Santeramo in Colle (BA) Italy
Piazza Mattei, 10
00186 Roma (RM) Italy
contact@eipass.com
+39 06 8635 8950

Follow us

Politikat e Cookie

Last update May 2021

Ndrysho preferencat

Ky informacion është miratuar në përputhje me dispozitën e Garantuesit për mbrojtjen e të dhënave personale: "Identifikimi i procedurave të thjeshtuara për informacionin dhe marrja e pëlqimit për përdorimin e cookies" (Nr. 229, datë 8 maj 2014 - Publikuar në Fletoren Zyrtare nr.126, datë 3 qershor 2014). Kjo dispozitë përcakton, për mbrojtjen e përdoruesve, që çdo site të deklarojë se cilin lloj cookie përdor.

Ju mund të ç’ aktivizoni cookies duke ndjekur informacionin e mëposhtëm.

Karakteristikat, dallimet dhe qëllimet e cookies

Cookie Teknike
Këto janë cookie të përdorura posaçërisht për të lejuar funksionimin dhe përdorimin e duhur të faqeve tona. Cookie teknik përdoren, për shembull, për funksionalitetin e hyrjes dhe të seksionit të përdoruesit. Faqja e Certipass përdor cookie teknike rreptësisht të nevojshme për të lejuar navigimin nga përdoruesi, në lidhje me të cilat, në përputhje me art.122 të kodit të privatësisë dhe dispozitës së garantuesit të datës 8 maj 2014, nuk kërkohet pëlqimi nga i interesuari. Pa këto cookie, faqja e internetit nuk mund të funksiononte siç duhet.

Cookie teknike të palëve të treta
Disa cookie të palëve të treta instalohen përmes faqes së internetit www.eipass.com. Cookie-t e mundshëm të palëve të treta tregohen në detaje, si dhe lidhjet përmes të cilave përdoruesi mund të marrë më shumë informacion dhe të kërkojë ç’ aktivizimin e cookies.

 • Google Analytics
  eipass.com mund të përdorë Google Analytics. Ky është një shërbim analize web i ofruar nga Google Inc. ("Google") i cili përdor cookie që ruhen në kompjuterin e përdoruesit për të lejuar analiza statistikore në formë të përmbledhur në lidhje me përdorimin e faqes së internetit të vizituar. Kjo faqe përdor anonimatin e IP-së në Google Analytics. Të dhënat e gjeneruara nga Google Analytics ruhen nga Google siç tregohet në informacionin e disponueshëm në lidhjen e mëposhtme: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage
  Për të konsultuar politikën e privatësisë të kompanisë Google Inc. mbajtës i pavarur i përpunimit të të dhënave në lidhje me shërbimin Google Analytics, ju lutemi referojuni faqes së internetit: http://www.google.com/intl/en/analytics/privacyoverview.html
  Shtesa e shfletuesit për ç’ aktivizimin e Google Analytics është gjithashtu e disponueshme nga Google në lidhjen e mëposhtme: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it
 • Butoni social dhe përmbajtje e integruar
  www.eipass.com mund të përdorë video në Youtube, përmbajtje të rrjeteve sociale (Twitter, Facebook, Google+) dhe përmbajtje të integruara të platformave të tjera. Pronari nuk mund të kontrollojë cookie që ofrojnë këto site të palëve të treta dhe për këtë arsye është e këshillueshme që të pyesni drejtpërdrejt secilën palë të tretë për të pasur më shumë kontroll mbi këto cookie.
  Butonat socialë janë ato "butona" të veçantë në faqe që përshkruajnë ikonat e rrjeteve sociale (për shembull, Facebook dhe Twitter) dhe lejojnë përdoruesit që po shfletojnë të ndërveprojnë drejtpërdrejt me rrjetet sociale me një "klikim". Butonat socialë të përdorur lejojnë rrjetet sociale përkatëse të marrin të dhënat në lidhje me vizitën. Përdorimi i këtyre butonave përfshin përdorimin e cookie të palëve të treta, duke përfshirë ato të profilizimit. Certipass nuk ndan asnjë informacion navigimi ose të dhëna përdoruesi të marra përmes faqes së tij me rrjetet sociale të aksesueshme përmes butonave socialë. Këtu janë lidhjet ku mund të shikoni politikën e privatësisë në lidhje me menaxhimin e të dhënave nga rrjetet sociale të cilave u referohen butonat:
 • Google font
  www.eipass.com mund të përdorë fontet nga shërbimi Google Fonts në disa pjesë. Për informacion mbi cookies në fjalë, konsultoni lidhjen e mëposhtme: https://www.google.it/intl/it/policies/privacy/

Ju kujtojmë se faqja e internetit www.eipass.com mund të përdorë skedarët teknikë të vet dhe të palëve të treta vetëm me qëllimin e vetëm për të lejuar navigimin e saktë dhe për të mbledhur informacione, në formë të përmbledhur, mbi numrin e përdoruesve dhe mbi mënyrën se si shumica e përdoruesve vizitojnë faqen me qëllim të përmirësimit të vazhdueshëm të shërbimit.

Faqet e internetit dhe shërbimet e palëve të treta
Faqja www.eipass.com përfshin lidhje (link) me faqet e internetit dhe shërbimet e palëve të treta, menaxhimi i cookie të të cilave përshkruhet në informacionin mbi përdorimin e skedarëve cookie që mund të shfaqen nga vetë faqet e internetit dhe shërbimet.

Kohëzgjatja e cookies
Vlefshmëria standarde e preferencave të pëlqimit të Zgjidhjes sonë të Cookie është 182 ditë.

Si të jepni ose revokoni pëlqimin
Pëlqimi për përdorimin e cookies fillimisht jepet duke klikuar në butonin "ok" i pozicionuar brenda informacionit të shkurtër / banerit fillestar dhe mund të revokohet në çdo kohë siç tregohet më sipër.

Sigurimi i të dhënave
Me përjashtim të cookie-ve teknike, dhënia e të dhënave lihet në vullnetin e palës së interesuar, e cila vendos të shfletojë faqen pasi të ketë lexuar informacionin e shkurtër që përmbahet në banerin përkatës dhe/ose të përdorë shërbimet që kërkojnë instalimin e cookies. Pala e interesuar mund të shmangë instalimin e cookies përmes funksioneve të veçanta të disponueshme në shfletuesin e tyre.

Opsionet në lidhje me përdorimin e cookies nga site përmes cilësimeve të shfletuesit
Bllokimi të gjitha cookies, si nga palët e para ashtu edhe ato të treta, mund të ç’ aktivizohet duke ndryshuar cilësimet e shfletuesit në përdorim. Duhet të theksohet, se kjo mund t'i bëjë faqet e papërdorshme nëse bllokohen cookies thelbësore për ofrimin e funksionalitetit. Çdo shfletues ka cilësime të ndryshme për ç’ aktivizimin e cookies.

Më poshtë ne ofrojmë lidhjen me udhëzimet për shfletuesit më të zakonshëm:

 • Microsoft Internet Explorer
 • Google Chrome
 • Apple Safari
 • Mozilla Firefox
 • Opera

Zhvendostja mund të përcaktohet posaçërisht për website dhe aplikacione të ndryshme web. Ç’ aktivizimi i cookie të palëve të treta është gjithashtu i mundur nëpërmjet metodave të vëna në dispozicion direkt nga pronari i kompanisë së palës së tretë për këtë trajtim, siç përshkruhet në lidhjet e treguara në paragrafin "cookie të palëve të treta". Është e mundur të ç’ aktivizoni skedarët analitikë të palëve të treta duke shkuar në site: www.youronlinechoices.com/it

Faqet(site) e palëve të treta
Faqet e palëve të treta që mund të aksesohen përmes kësaj faqe interneti nuk mbulohen nga ky informacion. Certipass refuzon të gjitha përgjegjësitë për ta. Kategoritë e cookies të përdorura dhe lloji i përpunimit të të dhënave personale nga këto kompani rregullohen në përputhje me informacionin e dhënë nga këto kompani.