European Informatics Passport

+355 696016007

    

Kontaktet

CERTIPASS është një ent certifikues i akredituar në Accredia në skemën PRS nr. 116C dhe lëshon certifikatën informatike EIPASS. Ai gjithashtu ka njohjen MIUR si një organ certifikues i IT (prot. AOODGPER617). Zbaton, mirëmban dhe përmirëson një sistem të menaxhimit të cilësisë, në përputhje me kërkesat e UNI CEI EN ISO / IEC 17024. Është një organ i akredituar në MIUR në bazë të Direktivës 170/2016 për trajnimin e detyrueshëm të personelit arsimor.

Albania Contact

Certipass Digital Skills
VAT L31401008F
Bulevardi Zhan D'Ark
Tiranë Albania
info.al@eipass.com
+355 696016007

Contact

Via Lazio, 1
70029 Santeramo in Colle (BA) Italy
Piazza Mattei, 10
00186 Roma (RM) Italy
contact@eipass.com
+39 06 8635 8950

Follow us

Hyr në rrjet

Të bëhesh një qendër e akredituar EIPASS është sinonim i inovacionit, cilësisë dhe ndërkombëtaritetit, garanton shikueshmëri të madhe dhe ofron mundësi të menjëhershme dhe të sigurta zhvillimi.

Rrjeti ynë

CERTIPASS operon në territorin kombëtar dhe ndërkombëtar nëpërmjet një rrjeti qendrash të quajtura Ei-Center, të akredituara dhe të autorizuara për të lëshuar çertifikimet dhe shërbimet EIPASS.

Ei-Center ofrojnë ndihmë dhe udhëzime për ofertën e trajnimit CERTIPASS, duke e drejtuar kandidatin drejt llojit të certifikimit më të përshtatshëm për nevojat e tij, kursin e studimit të ndërmarrë dhe përdorimin real të tij në botën e punës.

Pra anëtarësimi në rrjetin CERTIPASS do të thotë të bëhesh pikë referimi për të gjithë ata që duan të fitojnë ose përditësojnë aftësitë e TIK-ut, duke ofruar kurse online dhe çertifikime EIPASS që mund të shfrytëzohen në shkolla, universitete dhe punë!

Kush mund të bëhet qendër:

 • Qendrat arsimore dhe trajnuese, publike dhe private
 • Dyqane kompjuterash, librari
 • Shkolla të të gjitha llojeve dhe niveleve
 • Universitete
 • Organizata
 • Administrata Publike
 • Bizneset

Qendër e kualifikuar

Ei-Center është e autorizuar të ofrojë të gjitha certifikimet EIPASS dhe shërbimet përkatëse. Çdo Ei-Center, pas akreditimit, menaxhon të gjitha aktivitetet e planifikuara në mënyrë të pavarur, përmes llogarisë së saj në DIDASKO.

 1. Plotësoni formularin e kontaktit, zgjidhni "Akreditimi i vendit të provimit" nga menyja rënëse
 2. Një nga konsulentët tanë do t'ju kontaktojë për t'ju ofruar të gjithë informacionin për të vazhduar me aktivizimin.

Mbikëqyrësi (Ekzaminuesi)

Mbikëqyrësi EIPASS garanton transparencën dhe rregullsinë e procedimeve, duke u kujdesur për mbajtjen e procesverbaleve të provimeve dhe menaxhimin korrekt të seancave përkatëse. Mundësohet përmes një kursi trajnimi të dedikuar.

Pas dhënies së provimit, mbikëqyrësi:

 • merr certifikatën e kualifikimit dhe librezën elektronike;
 • është regjistruar në Regjistrin Kombëtar të Mbikëqyrësve(Ekzaminuesve) EIPASS, i cili është i dukshëm publikisht në faqen tonë;
 • zotëron aftësitë dhe njohuritë thelbësore për vlerësimin dhe menaxhimin e duhur të seancave të provimit.