European Informatics Passport

+355 696016007

    

Kontaktet

Certipass logo

CERTIPASS është një ent certifikues i akredituar në Accredia në skemën PRS nr. 116C dhe lëshon certifikatën informatike EIPASS. Ai gjithashtu ka njohjen MIUR si një organ certifikues i IT (prot. AOODGPER617). Zbaton, mirëmban dhe përmirëson një sistem të menaxhimit të cilësisë, në përputhje me kërkesat e UNI CEI EN ISO / IEC 17024. Është një organ i akredituar në MIUR në bazë të Direktivës 170/2016 për trajnimin e detyrueshëm të personelit arsimor.

Albania Contact

Certipass Digital Skills
VAT L31401008F
Bulevardi Zhan D'Ark
Tiranë Albania
info.al@eipass.com
+355 696016007

Contact

Via Lazio, 1
70029 Santeramo in Colle (BA) Italy
Piazza Mattei, 10
00186 Roma (RM) Italy
contact@eipass.com
+39 06 8635 8950

Follow us

Universitetet

Çertifikimi i aftësive dixhitale për universitetet

Përhapja e kulturës dixhitale është misioni i CERTIPASS që kur filloi të hidhte hapat e parë në fushën e certifikimit të aftësive dixhitale, më shumë se 15 vjet më parë.

Certifikimi i këtyre aftësive është një mënyrë për të inkurajuar qasjen korrekte ndaj teknologjive të reja dhe për të zhvilluar ndërgjegjësimin dhe një frymë kritike në përdorimin e tyre.

Me dy fjalë: trajnimi i qytetarëve dixhitalë.

Me këtë në mendje, bota e arsimit ka qenë gjithmonë objekt i kujdesit dhe vëmendjes sonë maksimale. Së bashku me mësuesit, shkollat dhe universitetet, ne pyesim veten se si të jemi në gjendje të sensibilizojmë të rinjtë për një përdorim korrekt, fitimprurës dhe të ndërgjegjshëm të pajisjeve dixhitale, dhe në të njëjtën kohë të jemi në gjendje të ecim me kohën, të flasim gjuhën e tyre, të mbështesim me trajnime të dizenjuara për ta.

Certifikimi informatik EIPASS ju lejon të:

  • Hyni në një sistem të virtytshëm të rritjes dhe maturimit personal dhe profesional, në përputhje me dispozitat e institucioneve evropiane për këtë temë
  • Kualifikoni Curriculum Vitae
  • Hyni në botën e punës
  • Përfitoni nga kreditet e trajnimit
  • Përfitoni nga njohja e pikëve në renditje dhe konkurse të ndryshme

Pikërisht me këto parime në përputhje me synimet e Këshillit Evropian të Lisbonës, CERTIPASS ka nënshkruar protokolle të veçanta bashkëpunimi me universitetet kryesore italiane.