European Informatics Passport

+355 696016007

    

Kontaktet

Certipass logo

CERTIPASS është një ent certifikues i akredituar në Accredia në skemën PRS nr. 116C dhe lëshon certifikatën informatike EIPASS. Ai gjithashtu ka njohjen MIUR si një organ certifikues i IT (prot. AOODGPER617). Zbaton, mirëmban dhe përmirëson një sistem të menaxhimit të cilësisë, në përputhje me kërkesat e UNI CEI EN ISO / IEC 17024. Është një organ i akredituar në MIUR në bazë të Direktivës 170/2016 për trajnimin e detyrueshëm të personelit arsimor.

Albania Contact

Certipass Digital Skills
VAT L31401008F
Bulevardi Zhan D'Ark
Tiranë Albania
info.al@eipass.com
+355 696016007

Contact

Via Lazio, 1
70029 Santeramo in Colle (BA) Italy
Piazza Mattei, 10
00186 Roma (RM) Italy
contact@eipass.com
+39 06 8635 8950

Follow us

Kush Jemi

CERTIPASS është Enti certifikues që zotëron programin ndërkombëtar EIPASS(European Informatics Passport).

Një certifikim i kualifikuar

Ne operojmë ndërkombëtarisht me kompani, Ente publike, Shoqata, Universitete dhe Shkolla.

Ent certifikues

Komiteti Sektorial i Akreditimit, Certifikimit dhe Inspektimit Accredia (CSA CI), instituti italian i certifikimit...Për të mësuarmë shumë

Vlerat dhe misioni

Ashtu si revolucionet e mëdha industriale të shekujve të kaluar, edhe futja e teknologjisë dixhitale në jetën tonë të...Për të mësuarmë shumë

Modeli Menaxhues

CERTIPASS përshkruan dhe rregullon parimet sipas të cilave kryhet aktiviteti i planifikuar, për të parandaluar, në zonat...Për të mësuarmë shumë

Kodi Etik

Bashkëpunimi, ligjshmëria, mbrojtja e personit dhe mjedisit, ndershmëria, konfidencialiteti dhe transparenca: të gjitha...Për të mësuarmë shumë

Politikat e Kompanisë

CERTIPASS vendos, zbaton, mirëmban dhe përmirëson vazhdimisht një sistem të menaxhimit të cilësisë, duke përfshirë...Për të mësuarmë shumë

Skuadra EIPASS

Ka një vend për çdo talent. Pasioni, guximi dhe mendimi krijues: këto janë cilësitë që karakterizojnë ekipin tonë...Për të mësuarmë shumë