European Informatics Passport

+355 696016007

    

Kontaktet

Certipass logo

CERTIPASS është një ent certifikues i akredituar në Accredia në skemën PRS nr. 116C dhe lëshon certifikatën informatike EIPASS. Ai gjithashtu ka njohjen MIUR si një organ certifikues i IT (prot. AOODGPER617). Zbaton, mirëmban dhe përmirëson një sistem të menaxhimit të cilësisë, në përputhje me kërkesat e UNI CEI EN ISO / IEC 17024. Është një organ i akredituar në MIUR në bazë të Direktivës 170/2016 për trajnimin e detyrueshëm të personelit arsimor.

Albania Contact

Certipass Digital Skills
VAT L31401008F
Bulevardi Zhan D'Ark
Tiranë Albania
info.al@eipass.com
+355 696016007

Contact

Via Lazio, 1
70029 Santeramo in Colle (BA) Italy
Piazza Mattei, 10
00186 Roma (RM) Italy
contact@eipass.com
+39 06 8635 8950

Follow us

Kodi Etik

Codice etico

Prezantimi

Bashkëpunimi, ligjshmëria, mbrojtja e personit dhe e mjedisit, ndershmëria, konfidencialiteti dhe transparenca: të gjitha këto janë parime mbi të cilat ne standardizojmë kompaninë tonë dhe aktivitetet tona të përditshme.

Në përputhje me dispozitat e Dekretit Legjislativ 231/2001, ne kemi përgatitur dhe shpërndarë Kodin tonë të Etikës për të ndarë këto vlera me njerëzit, bashkëpunëtorët, institucionet publike dhe këdo tjetër që merret me ne dhe/ose përdor shërbimet tona.

U kërkojmë atyre të respektojnë Kodin e Etikës për të mbrojtur dhe ruajtur respektin dhe imazhin e të gjithë atyre që hyjnë në botën tonë dhe ndajnë me ne dëshirën për të bërë mirë, në harmoni dhe në interes të të gjithëve.

Prandaj, shkelja e normave të treguara do të prishte marrëdhënien e besimit, e cila është një parakusht për çdo bashkëpunim, të brendshëm dhe të jashtëm. Pajtueshmëria me Kodin e Etikës duhet të konsiderohet pjesë thelbësore e detyrimeve kontraktuale, sipas nenit. 2104 të Kodit Civil.