European Informatics Passport

+355 696016007

    

Kontaktet

Certipass logo

CERTIPASS është një ent certifikues i akredituar në Accredia në skemën PRS nr. 116C dhe lëshon certifikatën informatike EIPASS. Ai gjithashtu ka njohjen MIUR si një organ certifikues i IT (prot. AOODGPER617). Zbaton, mirëmban dhe përmirëson një sistem të menaxhimit të cilësisë, në përputhje me kërkesat e UNI CEI EN ISO / IEC 17024. Është një organ i akredituar në MIUR në bazë të Direktivës 170/2016 për trajnimin e detyrueshëm të personelit arsimor.

Albania Contact

Certipass Digital Skills
VAT L31401008F
Bulevardi Zhan D'Ark
Tiranë Albania
info.al@eipass.com
+355 696016007

Contact

Via Lazio, 1
70029 Santeramo in Colle (BA) Italy
Piazza Mattei, 10
00186 Roma (RM) Italy
contact@eipass.com
+39 06 8635 8950

Follow us

Partnerët tanë

Përhapja e kulturës dixhitale është misioni i CERTIPASS

università

Universiteti

Certifikimi i këtyre aftësive është një mënyrë për të inkurajuar qasjen korrekte ndaj teknologjive të reja dhe për të zhvilluar një ndërgjegjësim për përdorimin e tyre. Me dy fjalë: trajnimi i qytetarëve dixhitalë.

Zbulo më shumë
School

Shkolla

Të lindurit dixhitalë, kjo shprehje ka hyrë në gjuhën e përbashkët për të përcaktuar studentët e shekullit të 21-të në çdo diskutim mbi nevojën e futjes së kompetencës dixhitale në shkollë.

Zbulo më shumë