info.al@eipass.com - Tel 00355 (0) 4500520

Mirësevini në EIPASS

Programi ndërkombëtar i çertifikimit informatik

didasko

EIPASS | Pashaporta Evropiane e Informatikës

Çertifikimi i kopetencave në fushën e TIK kualifikon dhe i jep vlerë CV-së suaj, duke lehtësuar futjen në botën akademike dhe në botën e punës. EIPASS mbështet përhapjen e kulturës dixhitale dhe principin e LifeLong Learning mbi të cilin bazohen programet ndërkombëtare të çertifikimit.

EIPASS Verify

verify

Kërko një Ei-Center

cerca_centro

EIPASSTV Channel

cerca_centro

Sekretarisë

datacert

IIPASS

iipass

Ritorna su