European Informatics Passport

+355 696016007

    

Kontaktet

Logo Certipass

CERTIPASS është një ent certifikues i akredituar në Accredia në skemën PRS nr. 116C dhe lëshon certifikatën informatike EIPASS. Ai gjithashtu ka njohjen MIUR si një organ certifikues i IT (prot. AOODGPER617). Zbaton, mirëmban dhe përmirëson një sistem të menaxhimit të cilësisë, në përputhje me kërkesat e UNI CEI EN ISO / IEC 17024. Është një organ i akredituar në MIUR në bazë të Direktivës 170/2016 për trajnimin e detyrueshëm të personelit arsimor.

Albania Contact

Certipass Digital Skills
VAT L31401008F
Bulevardi Zhan D'Ark
Tiranë Albania
info.al@eipass.com
+355 696016007

Contact

Via Lazio, 1
70029 Santeramo in Colle (BA) Italy
Piazza Mattei, 10
00186 Roma (RM) Italy
contact@eipass.com
+39 06 8635 8950

Follow us

I njohur
I aksesueshëm Ndërkombëtare

Certifikimi informatik EIPASS nuk është thjesht një titull, është zgjedhja e duhur për punë, studime dhe konkurse.

Vlefshmëria

 • Në curriculum vitae
 • Si një përditësim profesional
 • Si kredi ECTS në universitet
 • Si kredit i shkollës së mesme

Zbulo më shumë
Platforma

 • Aksesueshmëria 24/7/365
 • Përdorueshmëria nga kompjuterët, tabletët dhe telefonat inteligjentë
 • Personalizimi i shërbimeve
 • Intuitiviteti dhe siguria

Zbulo më shumë
Përmbajtja

 • Materialet gjithmonë në dispozicion
 • Njohuri praktike dhe mësimore
 • Ushtrime të pakufizuara
 • Mësim mbi raportet

Zbulo më shumë
Asistenca

 • Teknike, didaktike dhe administrative
 • E dedikuar dhe falas
 • Para dhe pas regjistrimit
 • Shumë kanale: FB, telefon, email dhe chat

Zbulo më shumë

Akreditimet & Partneritetet

Nivelet e certifikimit

Direktivat evropiane parashikojnë 4 nivele të kompetencës së IT-së. CERTIPASS i ka përkthyer këto indikacione në aftësi objektive, të matshme dhe të njohura, në përputhje të plotë me Kornizën e Kompetencës elektronike për Përdoruesit e TIK-ut (e-CF) dhe Kornizën e Kompetencës Dixhitale për Qytetarët (DigComp).


01

Baza

Kryerja e detyrave të thjeshta me një shkallë të ulët autonomie

02

E ndërmjetme

Kryerja e detyrave dhe problemeve të mirëpërcaktuara dhe sistematike me autonomi të mirë

03

E avancuar

Kryerja e detyrave dhe problemeve të ndryshme, me pavarësi dhe aftësi për të udhëhequr të tjerëts

Bashkojuni komunitetit tonë

OMbi 900.000 përdorues na kanë zgjedhur. Hyr edhe ti në botën e EIPASS.

2.012

Ei-Center të autorizuara

878

Shkolla dhe Universitete

990.000

Përdorues të kënaqur