European Informatics Passport

+355 696016007

    

Kontaktet

Certipass logo

CERTIPASS është një ent certifikues i akredituar në Accredia në skemën PRS nr. 116C dhe lëshon certifikatën informatike EIPASS. Ai gjithashtu ka njohjen MIUR si një organ certifikues i IT (prot. AOODGPER617). Zbaton, mirëmban dhe përmirëson një sistem të menaxhimit të cilësisë, në përputhje me kërkesat e UNI CEI EN ISO / IEC 17024. Është një organ i akredituar në MIUR në bazë të Direktivës 170/2016 për trajnimin e detyrueshëm të personelit arsimor.

Albania Contact

Certipass Digital Skills
VAT L31401008F
Bulevardi Zhan D'Ark
Tiranë Albania
info.al@eipass.com
+355 696016007

Contact

Via Lazio, 1
70029 Santeramo in Colle (BA) Italy
Piazza Mattei, 10
00186 Roma (RM) Italy
contact@eipass.com
+39 06 8635 8950

Follow us

EIPASS Upgrade

What we learned yesterday, today may already be outdated.

UPGRADE

Përditësoni aftësitë tuaja

Hyni në përditësimet e rrugëtimit tuaj të certifikimit dhe merrni certifikatën tuaj të re EIPASS.

Përmirësimi kryhet vetëm në modulet që aktualisht janë përditësuar nga EIPASS. Për shembull, nëse në një certifikim të përbërë nga 5 module, përditësohen vetëm 3 module, do t'ju duhet të jepni provimet vetëm për 3 modulet e përditësuara.

Programi është i rezervuar vetëm për përdoruesit tashmë të certifikuar, si mbajtës të kodit Ei, ashtu edhe të regjistruar në kurse online me certifikim. Për të përfituar nga Përmirësimi EIPASS, hyni në zonën tuaj të rezervuar në DIDASKO, klikoni në artikullin e menusë "Përditësoni aftësitë tuaja" dhe ndiqni udhëzimet.

Procedura e përditësimit zhvillohet tërësisht online me vetëvlerësim.
Pavarësisht nga numri i moduleve të përditësuara, kostoja është 40€..