European Informatics Passport

+355 696016007

    

Kontaktet

Certipass logo

CERTIPASS është një ent certifikues i akredituar në Accredia në skemën PRS nr. 116C dhe lëshon certifikatën informatike EIPASS. Ai gjithashtu ka njohjen MIUR si një organ certifikues i IT (prot. AOODGPER617). Zbaton, mirëmban dhe përmirëson një sistem të menaxhimit të cilësisë, në përputhje me kërkesat e UNI CEI EN ISO / IEC 17024. Është një organ i akredituar në MIUR në bazë të Direktivës 170/2016 për trajnimin e detyrueshëm të personelit arsimor.

Albania Contact

Certipass Digital Skills
VAT L31401008F
Bulevardi Zhan D'Ark
Tiranë Albania
info.al@eipass.com
+355 696016007

Contact

Via Lazio, 1
70029 Santeramo in Colle (BA) Italy
Piazza Mattei, 10
00186 Roma (RM) Italy
contact@eipass.com
+39 06 8635 8950

Follow us

Vlerat dhe misioni

Valori e mission

Prezantimi

Ashtu si revolucionet e mëdha industriale të shekujve të kaluar, futja e teknologjisë dixhitale në jetën tonë të përditshme ka prodhuar gjithashtu ndryshime epokale.

Kompjuterët personalë, telefonat celularë dhe interneti, pasi kanë kapërcyer kufijtë e kërkimit, kanë krijuar forma të paprecedenta të komunikimit dhe ndërveprimit shoqëror, me një mangësi kulturore pasuese që duhet pranuar.

Ne duhet të veprojmë dhe të ndërhyjmë, me njëfarë urgjence, në kontekstet shkollore dhe universitare, ku përcaktohen kushtet strukturore të shoqërisë sonë. Me fokusin e vendosur në proceset arsimore dhe trajnuese, inovacioni teknologjik është padyshim një faktor strategjik për ndryshimin e sistemeve sociale dhe ekonomike, i cili nëse nuk mbështetet nga një vizion sistemik, mund të rezultojë vetëm si një mundësi e humbur. Një risi teknologjike shpalos potencialin e saj vetëm nëse sistemi arsimor, në sinergji me botën e punës dhe të profesioneve, është në gjendje ta mirëpresë atë. Mbi këto supozime ne e bazojmë misionin tonë, të bindur se inovacioni është kulturë pastaj evolucion teknologjik.

Sot kompetenca dixhitale është e barabartë, për nga rëndësia, me leximin dhe shkrimin; e treguar në Rekomandimin e Parlamentit Evropian dhe të Këshillit të Evropës si një nga 8 kompetencat kryesore të të mësuarit përgjatë gjithë jetës, ajo është e nevojshme për përmbushjen dhe zhvillimin personal, qytetarinë aktive dhe përfshirjen sociale.

Programi Ndërkombëtar i Çertifikimit të Aftësive Dixhitale EIPASS është mjeti që ju lejon të përvetësoni dhe certifikoni në mënyrë objektive aftësitë që mund të përdoren në ambjentet shkollore, universitare dhe profesionale.