European Informatics Passport

+355 696016007

    

Kontaktet

logo certipass

CERTIPASS është një ent certifikues i akredituar në Accredia në skemën PRS nr. 116C dhe lëshon certifikatën informatike EIPASS. Ai gjithashtu ka njohjen MIUR si një organ certifikues i IT (prot. AOODGPER617). Zbaton, mirëmban dhe përmirëson një sistem të menaxhimit të cilësisë, në përputhje me kërkesat e UNI CEI EN ISO / IEC 17024. Është një organ i akredituar në MIUR në bazë të Direktivës 170/2016 për trajnimin e detyrueshëm të personelit arsimor.

Albania Contact

Certipass Digital Skills
VAT L31401008F
Bulevardi Zhan D'Ark
Tiranë Albania
info.al@eipass.com
+355 696016007

Contact

Via Lazio, 1
70029 Santeramo in Colle (BA) Italy
Piazza Mattei, 10
00186 Roma (RM) Italy
contact@eipass.com
+39 06 8635 8950

Follow us

Plataforma DIDASKO

Platforma jonë më e avancuar ndonjëherë për Përdoruesit, Mbikëqyrësit, Trajnerët dhe Ei-Center

Për përdoruesit

Ju keni një zonë të rezervuar në platformën tonë, në të cilën mund të aksesoni me emrin e përdoruesit dhe fjalëkalimin tuaj, ku mund të gjeni rrugën e zgjedhur të certifikimit dhe shërbime të tjera të ndryshme.

Ju mund të përdorni të gjitha materialet mësimore për t'u përgatitur për provimin e certifikimit. Ju keni mundësinë të kërkoni ndihmë, në çdo kohë, përmes shërbimit të mesazheve të chat-it. Ju mund të monitoroni përparimin tuaj me grafikun e aftësive, i cili përditësohet herë pas here, duke raportuar rezultatet e arritura.

  • DIDASKO është i aksesueshëm 24H në 7/7, nga web, pa pasur nevojë të instaloni asgjë në pajisjen tuaj.
  • Llogaria juaj ka një kohëzgjatje prej 3 vitesh nga momenti i aktivizimit.
  • Faturat, certifikatat dhe dokumentet e dobishme janë të gjitha të pranishme me një akses të vetëm në zonën tuaj të rezervuar.

Për Mbikëqyrësit (Ekzaminuesit)

Si operator EIPASS, ju keni akses në një zonë të rezervuar nga e cila mund të menaxhoni në mënyrë të pavarur të gjitha aktivitetet e kërkuara për rolin tuaj si Mbikëqyrës EIPASS.

Monitoroni seancat e provimeve me të cilat jeni të lidhur, menaxhoni dokumentet e nevojshme për të kryer aktivitetet. Aksesoni shpejt të gjitha shërbimet e dobishme: komunikimet, shërbimet e përgjigjeve dhe mesazhet.

  • DIDASKO ju lejon të kryeni rolin tuaj si Mbikëqyrës EIPASS në një mënyrë të lehtë dhe të thjeshtë.
  • Llogaria juaj është konfidenciale dhe e aksesueshme 24/7.
  • Materialet mbështetëse për aktivizimin dhe rrjedhimisht për detyrat e kërkuara për rolin tuaj, janë gjithmonë të disponueshme në llogarinë tuaj.

Për Ei-Center

Menaxhoni të gjitha aktivitetet në mënyrë autonome përmes një ndërfaqeje intuitive dhe inteligjente. Shikoni progresin e regjistrimeve dhe preferencat e përdoruesve tuaj në çdo kohë. Në zonën e shkarkimit keni të gjitha dokumentet e nevojshme për menaxhimin dhe promovimin e Ei-Center tuaj.

Ju mund të shikoni një raport të përditësuar të aktiviteteve të abonentëve tuaj dhe të shkarkoni udhëzuesin për përdorimin e platformës, për çdo dyshim. Mund të telefononi ose të rezervoni një takim telefonik për çështje tregtare, menaxhuese dhe arsimore.

  • DIDASKO është platforma e bazuar në Web që thjeshton veprimtaritë në lidhje me menaxhimin e certifikatave EIPASS.
  • Dokumentacioni mbështetës, kontrolli i të dhënave dhe inventari janë gjithmonë të disponueshme dhe të përditësuara.
  • Shikueshmëri maksimale falë përfshirjes falas në motorrin e kërkimit Kërkoni një Ei-Center, një vitrinë ku mund të ilustroni të gjitha pikat e forta të Qendrës suaj.