European Informatics Passport

+355 696016007

    

Kontaktet

Certipass logo

CERTIPASS është një ent certifikues i akredituar në Accredia në skemën PRS nr. 116C dhe lëshon certifikatën informatike EIPASS. Ai gjithashtu ka njohjen MIUR si një organ certifikues i IT (prot. AOODGPER617). Zbaton, mirëmban dhe përmirëson një sistem të menaxhimit të cilësisë, në përputhje me kërkesat e UNI CEI EN ISO / IEC 17024. Është një organ i akredituar në MIUR në bazë të Direktivës 170/2016 për trajnimin e detyrueshëm të personelit arsimor.

Albania Contact

Certipass Digital Skills
VAT L31401008F
Bulevardi Zhan D'Ark
Tiranë Albania
info.al@eipass.com
+355 696016007

Contact

Via Lazio, 1
70029 Santeramo in Colle (BA) Italy
Piazza Mattei, 10
00186 Roma (RM) Italy
contact@eipass.com
+39 06 8635 8950

Follow us

Regjistri i Mbikëqyrësve

Lista e profesionistëve, garantuesve të procedurave të provimit.

Regjistri i mbikëqyrësve EIPASS është një pikë referimi për të gjitha entet trajnuese, shkollat, universitetet, të cilat kërkojnë mbikëqyrës të kualifikuar dhe ekspertë auditimi. Për më tepër, CERTIPASS u referohet mbikëqyrësve të autorizuar të regjistruar në regjistër si kur marrin pjesë në projekte ashtu edhe kur organizojnë dhe marrin pjesë në seminare. Mbikëqyrësit në listë janë në përputhje me procedurat e certifikimit të rrjetit EIPASS dhe kanë një kartë identiteti me një kod unik që mund të verifikohet duke përdorur një QR code.

page being updated