info.al@eipass.com - Tel 00355 (0) 4500520

datacert

Për garantimin e asistencës së kualifikuar përdorim kujdesin ndaj klientit dedikuar menaxhimit të aktivitetit administrativ dhe sekretarisë përsa i përket Përdoruesve, Ei-Center, Ekzaminuesve dhe Trajnuesve EIPASS.

Në mënyrë të veçantë, mund të kërkoni:

Çertifikatën zëvendësuese të Përdoruesit

Çertifikata e përkohshme që, në pritje të marrjes së Çertifikatës finale, vërteton kalimin e moduleve të provimit për gjithë rrugëtimin e çertifikimit të zgjedhur,e vlefshme për të gjitha përdorimet që lejon ligji.

Hyr në DIDASKO dhe kërko shërbimet

Riprinto çertifikatën e Përdoruesit

Çertifikata e përkohshme që, në pritje të marrjes së Çertifikatës finale, vërteton kalimin e moduleve të provimit për gjithë rrugëtimin e çertifikimit të zgjedhur,e vlefshme për të gjitha përdorimet që lejon ligji.

Hyr në DIDASKO dhe kërko shërbimet

Riprinto çertifikatën e Ekzaminuesit

Në rastin e vjedhjes, humbjes ose dëmtimit të Çertifikatës finale

Hyr në DIDASKO dhe kërko shërbimet

Dublikimi I Ei-Card

Në rastin e vjedhjes, humbjes ose dëmtimit të Ei-Card

Hyr në DIDASKO dhe kërko shërbimet

Ritorna su