info.al@eipass.com - Tel 00355 (0) 4500520

Aula Didattica 3.0

Trajnimi me veprimin e një klikimi

Kush zgjedh të çertifikojë aftësitë e tij dixhitale me EIPASS ka në dispozicion një gamë të gjerë të burimeve të nevojshme për të kompletuar trajnimin e tij me një qasje praktike dhe funksionale të të mësuarit.

Aula Didattica 2.0 është platforma telematike shumëgjuhëshe, e projektuar nga CERTIPASS dhe e vënë në dispozicion për të gjithë Kandidatët EIPASS që mund t’a shfrytëzojnë, nëpërmjet një aksesi të rezervuar, të një mjeti online, të disponueshëm 24 orë, që ofron përmbajtje dhe aktivitete që lidhen me rrugëtimin e çertifikimit të zgjedhur.

Në Aula Didattica 2.0 do të gjeni materiale didaktike dedikuar, njohurive, simulacioneve të palimituara të provimit dhe një sistemi online që të lejon të monitorosh progreset e tua, kuadrin e plotë të kompetencave të fituara dhe të atyre që kërkojnë ushtrim më të madh.

Me EIPASS do të kesh në dispozicion burime të reja, mundësi të studimit të lëvizshëm për të arritur në mënyrë efektive dhe efikase objektivat e tua.

Për të hyrë në shërbimet e Aula Didattica 3.0 aktivizo Ei-Card-in tënd dhe përdor kodet e hyrjes të marra në postën tënde elektronike.

Shih videon e Aula Didattica 3.0 Hyr në Aula Didattica 3.0

Duhet të theksohet se shërbimi Aula Didattica 3.0 është falas dhe i disponueshëm për të gjithë zotëruesit e Ei-Card.

Ritorna su