TJETËR SUKSES I EIPASS NË VLORË PRANË SMART CENTER!

Në dt. 1 Korrik 2015, EIPASS zhvilloi një tjetër sesion informues në lidhje me certifikimin EIPASS Junior ku ishin të pranishëm nxënës, prindër, mësues si dhe stafi i qendrës së akredituar EIPASS për Vlorën; SMART CENTER.

Një sukses i jashtëzakonshëm i EIPASS Junior në Vlorë! Ofruar nga Smart Center, e vetmja qendër e akredituar për Pasaportën Europiane të Informatikës, EIPASS Junior njeh regjistrime të reja çdo ditë! Ky certifikim ndërkombëtar i informatikës vjen me një ofertë të papërsëritshme për të gjithë studentët dhe ish-studentët (9-15 vjeçarë) e Smart Center.

FALEMINDERIT SMART!
FALEMINDERIT TË GJITHË PJESËMARRËSVE:
FËMIJË
PRINDËR
MËSUES
QÊ U BËTË PJESË E EIPASS NË KËTO DITË PUSHIMESH VERORE!
LLL(LIFELONG LEARNING) STUDIMI PËRGJATË GJITHË JETËS!
KY ËSHTË EDHE MISIONI YNË!
EIPASS(European Informatics PASSport)!

Prindër, le ta ndërtojmë së bashku të ardhmen e shkëlqyer e të merituar të fëmijëve tuaj! Le ta ndërtojmë të ardhmen që duam, SOT!

GO VLORA! GO EIPASS!