SUKSES I EIPASS JUNIOR & SMART CENTER, NE KONFERENCEN PROMOVUESE TE SHERBIMEVE EIPASS, PRANE HOTEL PARTNER / VLORE!

Në dt. 22 Qershor 2015, pranë ambjenteve të Hotel Partner Vlorë u zhvillua konferenca kushtuar promovimit të certifikimit EIPASS Junior, ku morrën pjesë fëmijë, prindër dhe mësues të Smart Center, që është dhe qendra e vetme e akredituar për ofrimin e shërbimeve EIPASS(European Informatics PASSport), për qytetin e Vlorës. Një sukses i jashtëzakonshëm i EIPASS Junior në Vlorë! EIPASS Junior njeh regjistrime të reja çdo ditë! Ky certifikim ndërkombëtar i informatikës vjen me një ofertë të papërsëritshme për të gjithë studentët dhe ish-studentët (9-15 vjeçarë) e Smart Center.

Prindër, le ta ndërtojmë së bashku të ardhmen e shkëlqyer dhe të merituar të fëmijëve tuaj! Le ta ndërtojmë të ardhmen që duam, SOT!