EIPASS ZGJERON RRJETIN E QENDRAVE TE AKREDITUARA EIPASS!

Në muajin maj EIPASS akreditoi CROWN TRAINING CENTER Tiranë, për ofrimin e shërbimeve EIPASS(European Informatics PASSport)!

Rrjetit të gjerë të qendrave EIPASS i shtohet edhe një qendër tjetër trajnimesh dhe certifikimi!