SUKSES I EIPASS TEK EPOKA UNIVERSITY!

NË DATËN 19 MAJ U ZHVILLUA PRANË AMBJENTEVE TË EPOKA UNIVERSITY SESIONI INFORMUES RRETH CERTIFIKIMEVE EIPASS(European Informatics PASSport)!

FALEMINDERIT Z. ELTON DOMNORI PËR MUNDËSINË DHE MBËSHTETJEN QË NA DHA NE SI EIPASS, SI DHE PËRHAPJES DHE ZHVILLIMIT TË KULTURËS DIXHITALE TEK TË RINJTË SHQIPTARË QË E KANË NEVOJSHMËRI DHE DOMOSDOSHMËRI MË TEPËR SE KURRË TANI, QË NE SI SHTET SHQIPTAR SYNOJMË TË PËRBALLEMI ME TREGUN EVROPIAN QË KA VITE QË I KA PËRQAFUAR KËTO NJOHURI DHE KULTURA EVROPIANE!

EIPASS ËSHTË RRUGA DREJT SUKSESIT DHE JO DREJT DËSHTIMIT TË SIGURT, PIKËRISHT ATËHERË KUR MENDON SE JE GATI, POR QË NË FAKT NUK JE! PËRQAFO EDHE TI KULTURËN EIPASS!