Zgjerohet fuqishëm rrjeti i qendrave të akredituara EIPASS në Shqipëri! Tashmë prezent gati në të gjitha qytetet Shqiptare!

EIPASS Albania ka zgjeruar rrjetin e saj gjatë periudhës fund 2014 dhe fillim 2015 me një numër gjithnjë e më në rritje, duke u fokusuar jo vetëm në akreditimin e Shkollave, Universiteteve, Institucioneve Arsimore, Qendrave të Formimit Profesional, Kolegjeve, por edhe në akreditimin e Fondacioneve, Shoqatave, Agjencive trajnuese,…, etj. pasi vetë EIPASS si shërbim ju ofrohet të gjithëve pa përjashtim dhe përfshin sektorë të ndryshëm. Edhe 6 qendra të reja për Shqipërinë të cilat do të pasohen nga të tjera në vazhdim, jo vetëm në Shqipëri, por edhe në rajon. Të tjera të reja ju presin!

Qendrat e reja janë:

1. INSTITUTI HARRY FULTZ / Tiranë

2. ALBANIAN TRAINING CENTER / Tiranë

3. QENDRA EUROPIANE E STUDIMIT / Tiranë

4. KAP TRAINING SH.P.K. / Tiranë

5. FONDACIONI ARSIMOR SHQIPTAR / Tiranë, Durrës, Kukës, Dibër, Pogradec

6. SHKOLLA JOPUBLIKE DRITA E DIJES / Berat

EIPASS dhe Kultura Dixhitale pushton Shqipërinë!