Ambasadori Amerikan ALEXANDËR ARVIZU & EIPASS!

Ambasadori Amerikan ALEXANDËR ARVIZU & EIPASS në një Selfie buzëqeshjesh!

Edhe një herë tjetër teknologjia kalon çdo kufi duke bashkuar personalitete të rëndësishme të politikës, biznesit, artit,…etj.

Krenarë për personalitetet dhe qeveritë që mbështesin dixhitalizimin si rruga e sigurt drejt arritjeve të mëdha.

EIPASS mbështet përhapjen e kulturës dixhitale dhe principin e LifeLong Learning mbi të cilin bazohen programet ndërkombëtare të çertifikimit.

Certipass Digital Skills propozon zgjidhje trajnimi dhe çertifikimi të kompetencave në fushën e TIK,
me një gamë të gjerë shërbimesh bashkëkohore duke ofruar metodologjitë dhe teknologjitë më të avancuara,
të disponueshme në ditët e sotme, që lejojnë përvetësimin e niveleve të ndryshme të kompetencave në funksion të përmbajtjes didaktike, të programit të studimeve të ndërmarra apo që do të ndërmerren, të sjelljeve personale, të pritshmërive si dhe të roleve të punësimit të kandidatëve.