Sesion Informimi (workshop) EIPASS / Vlorë

EIPASS / Vlorë!
Në dt. 17 Shtator EIPASS merr pjesë në një sesion informimi lidhur me çertifikimet EIPASS,
i cili do të zhvillohet në qytetin e Vlorës, pranë qendrës së akredituar EIPASS – Smart Center.
Jeni të ftuar të na nderoni me pjesëmarrjen tuaj: Mësues, Nxënës, Studentë, Punonjës të Administratës Publike
si dhe çdokush që dëshiron të zgjerojë njohuritë si dhe të pasurojë CV-në e tij në fushën e Teknologjisë së Informacionit,
me finalizimin: Çertifikatë të njohur në nivel kombëtar dhe ndërkombëtar.
Ju mirëpresim! Staff EIPASS Albania!
Miq të Smart-it,ejani dhe informohuni rreth certifikimeve EIPASS (European Informatics PASSport) që mund të përfitoni në Smart Center.

Kjo qendër është akredituar nga CERTIPASS duke qenë kështu e vetmja e këtij lloji në qytet.Rezervoni 1 orë nga koha juaj për të marrë informacion të vlefshëm që mund të përkthehet në thellimin e njohurive

dhe kompetencave tuaja dixhitale. Shtojeni në CV-së tuaj një kualifikim të njohur në nivel Kombëtar dhe Ndërkombëtar!Hyrja është e lirë dhe një super ofertë ju pret!

Foto: Miq të Smart-it,</p>
<p>Në datën 17 Shtator jeni të ftuar në një sesion informimi rreth certifikimeve EIPASS (European Informatics PASSport) që mund të përfitoni në Smart Center. Qendra jonë është akredituar nga CERTIPASS duke qenë kështu e vetmja e këtij lloji në qytet. </p>
<p>Rezervoni 1 orë nga koha juaj për të marrë informacion të vlefshëm që mund të përkthehet në thellimin e njohurive dhe kompetencave tuaja dixhitale. Shtojeni në CV-së tuaj një kualifikim të njohur në nivel kombëtar dhe ndërkombëtar!</p>
<p>Hyrja është e lirë dhe një super ofertë ju pret!