European Informatics Passport

+355 696016007

    

Kontaktet

Certipass logo

CERTIPASS është një ent certifikues i akredituar në Accredia në skemën PRS nr. 116C dhe lëshon certifikatën informatike EIPASS. Ai gjithashtu ka njohjen MIUR si një organ certifikues i IT (prot. AOODGPER617). Zbaton, mirëmban dhe përmirëson një sistem të menaxhimit të cilësisë, në përputhje me kërkesat e UNI CEI EN ISO / IEC 17024. Është një organ i akredituar në MIUR në bazë të Direktivës 170/2016 për trajnimin e detyrueshëm të personelit arsimor.

Albania Contact

Certipass Digital Skills
VAT L31401008F
Bulevardi Zhan D'Ark
Tiranë Albania
info.al@eipass.com
+355 696016007

Contact

Via Lazio, 1
70029 Santeramo in Colle (BA) Italy
Piazza Mattei, 10
00186 Roma (RM) Italy
contact@eipass.com
+39 06 8635 8950

Follow us

Shkollat

Çertifikimi i aftësive dixhitale për shkollat

Të lindurit dixhitalë, kjo shprehje ka hyrë në gjuhën e përbashkët për të përcaktuar studentët e shekullit të 21-të në çdo diskutim mbi nevojën e futjes së kompetencës dixhitale në shkollë.

Është një shprehje e përdorur për të argumentuar se fëmijët, pasi kanë lindur në një epokë në të cilën pajisjet dixhitale janë të disponueshme dhe përdoren normalisht, nëse nuk abuzohen, tashmë janë mjaftueshëm të aftë dixhitalisht. Fatkeqësisht, nuk është kështu. Të rinjtë janë të njohur me web-in dhe gjuhën dixhitale, por në 90% të rasteve aktivitetet e tyre në internet kufizohen në përdorimin e rrjeteve sociale, bisedave dhe aplikacioneve argëtuese.

Po të bëjmë një paralele me shprehjen e lindur në fushën gjuhësore, i linduri është një individ që është në gjendje të kuptojë gjuhën dhe mbi të gjitha të flasë në atë gjuhë, të shprehet saktë, të prodhojë përmbajtje në mënyrë të rrjedhshme dhe spontane. Prandaj është e qartë se shprehja Digital Natives është shumë mashtruese. Fëmijët përdorin teknologjinë në mënyrë pasive, duke rrezikuar të rriten si klientë të Big Web. Kompetenca dixhitale është një gjë tjetër. Dhe shkolla e di shumë mirë këtë.

CERTIPASS, përveç krijimit të programeve specifike të mësimdhënies dhe certifikimit drejtuar mësuesve dhe nxënësve nga mosha 7 vjeç, mbështet shkollat në projekte të financuara, të dedikuara për zhvillimin e kompetencës dixhitale në Shkollë.

Certifikimi informatik EIPASS ju lejon të:

  • Shfrytëzoni kreditet e trajnimit
  • Kualifikoni CV tuaj